ﺗﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎتیک ۸ ﻛﻴﻠﻮ وات فاراتل

3,891,000 تومان 3,774,000 تومان

ﺗﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎتیک 8 ﻛﻴﻠﻮ وات فاراتل برای واحد‌های مسکونی با مصرف ﺗﺎ 32 آﻣﭙﺮ و ﻳﺎ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔـﺎزی ﺗـﺎ ﻗـﺪرت 24000 بی‌تیﻳﻮ مناسب است. برای یک واحد مسکونی با کولرگازی حداکثر 24000 بی‌تی‌یو می‌توان با رعایت همزمانی مصرف از این دستگاه استفاده نمود.

پاک کردن
ﺗﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎتیک ۸ ﻛﻴﻠﻮ وات فاراتل
WhatsApp گفتگوی آنلاین در واتس‌اپ