واحدهای مسکونی بزرگ(بیش از ۱۲۰ متر مربع) و پر مصرف در صورت نیاز به استفاده از تثبیت‌کننده بایستی از دستگاه‌های ۸ و ۱۰ کاوا به منظور تثبیت ولتاژ ورودی واحد خود استفاده نمایند. در بخش زیر انواع ترانس و استابلایزرهای این رده توانی قابل مشاهده هستند.

واحد مسکونی بزرگ و پرمصرف

1 2
بالا