برای ویلا و با‌غ‌ها که عموما در مناطقی هستند که بیشترین نوسانات ولتاژ وجود دارند، استفاده از ترانس و استابلایزرهای تثبیت کننده ولتاژ بسیار مهم است. با توجه به میزان دستگاه‌های مصرفی توان مورد نیاز برای این منظور می‌تواند بسیار متغییر باشد، اما عموما برای این منظور از دستگاه‌های ۱۰ تا ۲۰ کاوا استفاده می‌کنند.

مخصوص ویلا و باغ

1 2
بالا