ترانسفورماتور ۲۲۰ به ۱۱۰ با توان ۱۰۰۰

ترانسفورماتور 220 به 110 با توان 1000

ترانسفورماتور ۲۲۰ به ۱۱۰ با توان ۱۰۰۰

تگ ها :

مطالب مرتبط

محافظ برق

دیدگاهی بنویسید

بالا