در زیر لیست شهرهای تحت پوشش چاپار را مشاهده می‌نمایید.

در محدوده شهری شهرهای زیر امکان پرداخت وجه هنگام دریافت کالا وجود دارد.