با توجه به میزان مصرف بالای کولرهای گازی و جریان استارت بالای این دستگاه‌‌ها در هنگام روشن شدن، توصیه می‌شود که برای کولرهای گازی از تثبیت‌کننده‌های ولتاژ استفاده شود تا اثر این شوک لحظه‌ای برروی کولرگازی و سایر وسایل متصل به جریان برق تا حد بسیار زیادی کاهش یابد. با توجه به توان متغییر انواع کولرهای گازی از 9000 تا 36000 بی‌تی‌یو انواع تثبیت کننده از 3000 تا 8000 ولت آمپر برای آن‌ها بسته به میزان مصرف توصیه می‌گردد.

مخصوص کولر گازی

1 2
بالا